Národný bezpečnostný úrad varuje pred útokmi vydieračských vírusov ktoré Vám zaheslujú VAŠE data a požadujú výkupné za odheslovanie.
Vírus sa nazýva RANSOMVÉR

5 min. online servis zdarma

0903 825 365